Služby

 • Projektování a realizace zahrad, dětských a školních hřišt, výsadby pro firemní areály.
 • Zakládání trávníků výsevem či pokládkou koberce, návrhy a výsadba květinových záhonů a dřevin, zakládání květnatých luk a sadů, dosadba a výsev, pletí, mulčování.
 • Provádíme údržbu a rekonstrukce zahrad, sečení trávy a lučních porostů a sečení na méně přístupných místech. Výsadby a stříhání živých plotů. Zakládání biokoridorů.
 • Odborný řez ovocných stromů (zimní i letní, tvarovací, udržovací, zmlazovací), kácení i výsadba nových stromů.
 • Renovace přestárlých sadů, přeroubování Vašich odrůd ovoce na nové podnože. Návrh skladby odrůd renovovaného sadu.
 • Odstraňování čerstvých pařezů očkováním jedlých hub.
 • Čištění pozemků od náletů včetně likvidace rostlinného materiálu. Štěpkování větví.
 • Údržba okolí firem a krajiných prvků s možností trvalé péče a postupného zvelebování.
 • Zahradní stavby – mlatové cesty a pěšiny, chodníky a dlažby, suché kamené zídky, vyvýšené a vysoké záhony, kompostéry …
 • Treláže – opěry pro pnoucí rostliny, vrbové plůtky a vrbičkové stavby (iglů, bludiště a tunely)
 • Teréní úpravy a zemní práce, opěrné zídky, schodiště kamenná, betonová i dřevěná, hypertufa
 • Systémy hospodaření s dešťovou vodou, dešťové zahrady, drenáže, zasakovací příkopy a kanály, zavlažovací systémy ..
 • Zahradní jezírka, jílová nebo fóliovaná, potůčky, vodopády.
 • Drobné zednické, truhlářské, natěračské a údržbové práce.